« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ปี 2560
ปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2561(ข้อมูล ธันวาคม 2560) (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2560 (ข้อมูล พฤศจิกายน 2560) (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ข้อมูล ตุลาคม 2560) (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2560 (ข้อมูล กันยายน 2560) (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560 (ข้อมูล สิงหาคม 2560) (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ข้อมูล กรกฎาคม 2560) (20 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ข้อมูล มิถุนายน 2560) (3 ส.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ข้อมูล พฤษภาคม 2560) (14 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ข้อมูล เมษายน 2560) (14 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2560 (ข้อมูล มีนาคม 2560) (14 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2560 (ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2560) (24 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ข้อมูล มกราคม 2560) (7 มี.ค. 2560)

หน้า : [1]
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th