« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ปี 2561
ปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ข้อมูล มิถุนายน 2561) (29 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ข้อมูล พฤษภาคม 2561) (23 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ข้อมูล เมษายน 2561) (17 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2561 (ข้อมูล มีนาคม 2561) (17 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2561 (ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2561) (25 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูล มกราคม 2561) (14 ก.พ. 2561)

หน้า : [1]
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 2.00
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5309 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5308
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th