« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านสวัสดิการ
ด้านสวัสดิการ
เรื่อง โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2562 (14 พ.ค. 2562)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2562 (14 พ.ค. 2562)
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 (14 พ.ค. 2562)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (14 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2562)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น (29 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.ย. 2561)
เรื่อง โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (24 ก.ย. 2561)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น (29 ส.ค. 2561)
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (16 พ.ค. 2561)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (16 พ.ค. 2561)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย (16 พ.ค. 2561)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (25 ต.ค. 2560)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 (25 ต.ค. 2560)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกวัยกลางและสูงวัย (21 ก.ค. 2560)
เรื่อง โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (21 ก.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกวัยกลางและสูงวัย (19 ก.ย. 2559)
เรื่อง โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 (7 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]