« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
การรับเงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน พ.ศ. 2567 (20 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (1 มี.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 35 (30 ม.ค. 2567)
รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมสหกรณ์ และผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 - 2568 (22 ธ.ค. 2566)
เชิญชวนสมาชิกเป็นเพื่อน Line office สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (7 พ.ย. 2566)
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ปี 2566 (3 พ.ย. 2566)
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (3 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568 (26 ต.ค. 2566)
ขอปรับเพิ่มค่าเบื้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (17 ต.ค. 2566)
ข้อบังคับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566) (17 ต.ค. 2566)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (29 ก.ย. 2566)
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (14 ก.ย. 2566)
รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (14 ก.ย. 2566)
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (18 ส.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ (1 ส.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 (5 ก.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2566 (5 ก.ค. 2566)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2566)
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)
โครงการบริหารจัดการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]