« มิถุนายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)
โครงการบริหารจัดการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมสมาชิกสร้างความดีเพื่อสังคม ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (25 พ.ค. 2566)
รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ (2 พ.ค. 2566)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 (2 พ.ค. 2566)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (17 ก.พ. 2566)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 (2 ก.พ. 2566)
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 (1 ก.พ. 2566)
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น (1 ก.พ. 2566)
โครงการเงินกู้สุขใจวัยเกษียณ (1 ก.พ. 2566)
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2566-2567 (28 พ.ย. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (7 พ.ย. 2565)
รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 - 2567 (26 ต.ค. 2565)
กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (30 ก.ย. 2565)
การขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565 (29 ก.ย. 2565)
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2566-2567 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ (15 ก.ย. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565 (6 ก.ย. 2565)
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ.2565 (6 ก.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565 (1 ก.ย. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]