« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านทรงพล พนาวงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ จาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรุปผลคะแนน และจัดทำประกาศผลการนับคะแนนสรรหาเรียงตามลำดับคะแนน แจ้งให้ทราบโดยเร็ว
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปราโมช ฉัตรพรรรังสี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2564
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เยี่ยมเยือนสหกรณ์อื่นและพบปะสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564
เยี่ยมเยือนสหกรณ์อื่นและพบปะสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการ นายภาสกร เลาหวณิช กรรมการ และนางพิศมัย หาดสืบวงษ์ ผู้จัดการ ได้เข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์ รวมทั้งรับฟังปัญหา และความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
.
จำนวนผู้ออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th