« ตุลาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
    1     2     3     4     5  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์
รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2566
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผ่ายจัดการสหกรณ์ ปี 2566
วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการศึกษา นำโดย นางพจนารถ เกษประคอง ประธานกรรมการศึกษา ได้ดำเนินการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผ่ายจัดการสหกรณ์ ปี 2566 ประกอบด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเงินขวัญถุงให้กับบรรดาคุณยาย ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปภัมภ์) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองฯประสพสิน แม้นทิม และหัวหน้ารุ่งโรจน์ เจิมจรุง อดีตกรรมการสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารกิจการที่ดี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และในช่วงบ่ายได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารกิจการที่ดี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้ รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]