« มีนาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่ 22 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอัญมณี ถิรสุทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี
12 มีนาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด และข้าราชการบำนาญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี และร่วมบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร รวมทั้งนำไปสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านทรงพล พนาวงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ จาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรุปผลคะแนน และจัดทำประกาศผลการนับคะแนนสรรหาเรียงตามลำดับคะแนน แจ้งให้ทราบโดยเร็ว
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปราโมช ฉัตรพรรรังสี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]