« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2567
วันที่ 24 เมษายน 2567 นายบุญเลิศ ใจดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยก่อนการประชุม คณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำและขอพรกรรมการที่เกษียณอายุราชการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายบุญเลิศ ใจดี ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมทำบุญชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมทำบุญชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]