« มิถุนายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 มี.ค. 2566)
วันที่ 22 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอัญมณี ถิรสุทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (20 มี.ค. 2566)
12 มีนาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด และข้าราชการบำนาญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี และร่วมบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร รวมทั้งนำไปสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (23 ธ.ค. 2564)
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านทรงพล พนาวงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ จาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 (22 ธ.ค. 2564)
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรุปผลคะแนน และจัดทำประกาศผลการนับคะแนนสรรหาเรียงตามลำดับคะแนน แจ้งให้ทราบโดยเร็ว
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 ธ.ค. 2564)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปราโมช ฉัตรพรรรังสี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2564 (22 ธ.ค. 2564)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เยี่ยมเยือนสหกรณ์อื่นและพบปะสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 (7 ธ.ค. 2564)
เยี่ยมเยือนสหกรณ์อื่นและพบปะสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการ นายภาสกร เลาหวณิช กรรมการ และนางพิศมัย หาดสืบวงษ์ ผู้จัดการ ได้เข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์ รวมทั้งรับฟังปัญหา และความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
สอ.กตส. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) (26 พ.ย. 2564)
สอ.กตส. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) สำหรับสมาชิก ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการตรวจบัตรลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (แต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา) ได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ฝ่ายจัดการบรรจุลงในซอง (22 พ.ย. 2564)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ให้คณะกรรมการตรวจบัตรลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (แต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา) ได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ฝ่ายจัดการบรรจุลงในซองก่อนนำส่งไปรษณีย์ พร้อมนำส่งให้สมาชิกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 12/2564 (12 พ.ย. 2564)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 12/2564 ติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (11 พ.ย. 2564)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ม.ค. 2564)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย” (26 ก.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย” แผนการมีส่วนร่วมกับสมาชิก เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” (26 ก.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” (28 พ.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก ธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ ณ สวนนพรัตน์ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (28 พ.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ใน พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8-9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
บริจาคเงิน "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ มูลนิธิขาเทียม (25 ธ.ค. 2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้มูลนิธิขาเทียม "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร มูลนิธิขาเทียม" ปี 2559 - 2560 โดยมียอดบริจาค จำนวน 69,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดนับคะแนนผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2561 - 2562 (20 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 - 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
สหกรณ์ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี (29 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 6 ณ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สหกรณ์ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี (29 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามผลสหกรณ์พบสมาชิก ที่ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]