« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ม.ค. 2564)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย” (26 ก.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย” แผนการมีส่วนร่วมกับสมาชิก เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” (26 ก.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” (28 พ.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก ธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ ณ สวนนพรัตน์ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (28 พ.ค. 2561)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ใน พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8-9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
บริจาคเงิน "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ มูลนิธิขาเทียม (25 ธ.ค. 2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้มูลนิธิขาเทียม "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร มูลนิธิขาเทียม" ปี 2559 - 2560 โดยมียอดบริจาค จำนวน 69,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดนับคะแนนผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2561 - 2562 (20 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 - 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
สหกรณ์ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี (29 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 6 ณ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สหกรณ์ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี (29 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามผลสหกรณ์พบสมาชิก ที่ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (27 พ.ย. 2560)
โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกวัยกลางและสูงวัย” ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 (3 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามแผนการมีส่วนร่วมกับสมาชิก กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคมได้กำหนด "โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกวัยกลางและสูงวัย” ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (3 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนด "โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิกที่สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
สหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขท้ย (3 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนด "โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิกที่สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6และ 7 ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังความคิดเห็น
สหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี (3 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนด "โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิกที่สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น
สหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ (3 พ.ย. 2560)
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิกที่สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8 ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (26 ม.ค. 2558)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 14/2557 (12 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 14 / 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (18 ธ.ค. 2557)
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ทำการเปิดนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
แสดงความยินดีกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 ต.ค. 2557)
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 / 2557 (22 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 / 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th