« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (17 ก.พ. 2566)
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น (1 ก.พ. 2566)
โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ (1 ก.พ. 2566)
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด สำหรับสมาชิกสามัญ-พรก. ครั้งที่ 3 (27 มิ.ย. 2565)
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด สำหรับสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 3 (27 มิ.ย. 2565)
การให้เงินกู้แก่สมาฃิก พ.ศ.2565 (31 พ.ค. 2565)
สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2565 (21 มี.ค. 2565)
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ 4 (28 ก.พ. 2565)
โครงการเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 65 (28 ก.พ. 2565)
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 (30 ธ.ค. 2564)
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด (1 ก.ย. 2564)
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ 3 (20 ก.ค. 2564)
โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด (30 เม.ย. 2564)
โครงการเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น (22 มี.ค. 2564)
โครงการสินเชื่อสุขใจ (22 มี.ค. 2564)
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ี 2 (25 ก.พ. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก (25 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญพนักงานราชการ (26 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญ (26 ต.ค. 2563)
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก (23 ก.ค. 2563)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]