« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านสวัสดิการ
ด้านสวัสดิการ
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (3 พ.ย. 2566)
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (27 ต.ค. 2566)
รายชื่อการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 (27 ต.ค. 2566)
โครงการสูงวัยสุขใจ (18 ส.ค. 2566)
โครงการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (2 พ.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 (22 ก.ค. 2565)
โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2565 (22 ก.ค. 2565)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (17 พ.ย. 2564)
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (1 พ.ย. 2564)
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (1 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (29 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (29 ก.ย. 2563)
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2563 (1 ก.ย. 2563)
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (23 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (23 ก.ค. 2563)
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น (24 ก.ย. 2562)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
เรื่อง โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2562 (16 พ.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]