« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านอื่นๆ
ด้านอื่นๆ
เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (1 ต.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2561 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ ประจำปี 2561 (25 ต.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2561 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ (16 ก.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เรื่อง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (16 ก.ย. 2560)
เรื่อง กำหนดเวลาการโอนเงินผ่านธนาคาร (15 ธ.ค. 2559)
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 (23 พ.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (26 ต.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (16 ก.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2560 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ (16 ก.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2558)
เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2559 และรายชื่อ เลขประจำตัว และกลุ่มสมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559 (29 ต.ค. 2558)
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2559 และกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (19 ก.ย. 2558)
เรื่อง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (19 ก.ย. 2558)
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (28 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (17 ก.ย. 2556)
เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2556 (14 ธ.ค. 2555)
เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และกลุ่มสมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2556 (29 ต.ค. 2555)
เรื่อง โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ "มูลนิธิขาเทียม" พ.ศ.2555 (16 ต.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]