« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ประกาศหมดอายุ.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด สำหรับสมาชิกสามัญ-พรก. ครั้งที่ 3 (27/06/2565)
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด สำหรับสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 3 (27/06/2565)
สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ.2565 (21/03/2565)
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ 4 (28/02/2565)
โครงการเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 65 (28/02/2565)
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ (หมดอายุ)
โครงการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (02/05/2566)
โครงการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 (22/07/2565)
โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2565 (22/07/2565)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (17/11/2564)
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (01/11/2564)
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (01/11/2564)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (29/09/2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (29/09/2563)
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2563 (01/09/2563)
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (23/07/2563)
อ่านทั้งหมด     
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]