« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
เรื่อง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (14 พ.ค. 2562)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (8 พ.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 (12 มี.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 (29 ธ.ค. 2560)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 (17 ก.พ. 2559)
เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2557 (29 มี.ค. 2557)
เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2555 (16 ต.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2555 (12 ต.ค. 2555)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบวิกฤตอุทกภัย พ.ศ.2554 (10 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการกู้เงินเพื่อซื้อคอมพิวเต้อร์โน้ตบุ๊ค พ.ศ.2553 (10 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ.2553 (10 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการกู้เงินเพื่อทัศนศึกษาภายในและต่างประเทศ พ.ศ.2551 (9 ส.ค. 2555)

หน้า : [1]
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]