« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
การบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2562 (30 พ.ค. 2567)
โครงการสินเชื่อเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวีสู่วิถีพอเพียง พ.ศ. 2567 (28 พ.ค. 2567)
เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน พ.ศ. 2567 (26 เม.ย. 2567)
โครงการสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2567 สำหรับสมาชิกสามัญ-พรก. (26 เม.ย. 2567)
โครงการสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2567 สำหรับสมาชิกสามัญ (26 เม.ย. 2567)
เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน พ.ศ. 2567 (26 เม.ย. 2567)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (17 ก.พ. 2566)
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น ปี 2566 (1 ก.พ. 2566)
โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ปี 2566 (1 ก.พ. 2566)
การให้เงินกู้แก่สมาฃิก พ.ศ.2565 (31 พ.ค. 2565)
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 (30 ธ.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2564 (25 ก.พ. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (18 มิ.ย. 2563)
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 (31 ก.ค. 2562)
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (31 ก.ค. 2562)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (14 พ.ค. 2562)
การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ (11 เม.ย. 2561)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (12 ม.ค. 2561)
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 (11 ก.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]