« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (17 ก.พ. 2566)
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น ปี 2566 (1 ก.พ. 2566)
โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ปี 2566 (1 ก.พ. 2566)
การให้เงินกู้แก่สมาฃิก พ.ศ.2565 (31 พ.ค. 2565)
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 (30 ธ.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2564 (25 ก.พ. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (18 มิ.ย. 2563)
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 (31 ก.ค. 2562)
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (31 ก.ค. 2562)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (14 พ.ค. 2562)
การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ (11 เม.ย. 2561)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (12 ม.ค. 2561)
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 (11 ก.ค. 2560)
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรและหลานสมาชิก พ.ศ. 2558 (29 ก.ค. 2558)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก 2558 (27 ม.ค. 2558)
การสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ (19 พ.ค. 2557)
การประเมินค่าหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรหลาน พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (รวมหนี้สัญญาเดิม) พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]