« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรและหลานสมาชิก พ.ศ. 2558 (29 ก.ค. 2558)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก 2558 (27 ม.ค. 2558)
การสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ (19 พ.ค. 2557)
การประเมินค่าหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรหลาน พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (รวมหนี้สัญญาเดิม) พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ประกันชีวิตกลุ่ม) พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
โครงการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษา พ.ศ. 2554 (12 ส.ค. 2555)
โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554 (12 ส.ค. 2555)
การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2554 (12 ส.ค. 2555)
กำหนดวงเงินกู้สามัญและงวดชำระหนี้ พ.ศ.2553 (10 ส.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]