« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 (7 เม.ย. 2563)
ประกาศ โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ. 2563 (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น พ.ศ. 2563 (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการสินเชื่อสุขใจ พ.ศ. 2563 (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน และ/หรือ ซื้อ สร้างที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2563 (สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2563 (3 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2562 (สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (7 ก.ย. 2562)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 (31 ก.ค. 2562)
เรื่อง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (31 ก.ค. 2562)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (14 พ.ค. 2562)
เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน และ/หรือ ปรับปรุง ซื้อ สร้าง ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561 (16 พ.ค. 2561)
เรื่อง โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น พ.ศ. 2561 (16 พ.ค. 2561)
เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2561 (17 เม.ย. 2561)
เรื่อง การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ (11 เม.ย. 2561)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก (12 ม.ค. 2561)
เรื่อง โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น พ.ศ. 2560 (17 ส.ค. 2560)
เรื่อง การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 (11 ก.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]