« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2559 (31 พ.ค. 2559)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรและหลานสมาชิก พ.ศ. 2558 (29 ก.ค. 2558)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ.2558 (29 ก.ค. 2558)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก 2558 (27 ม.ค. 2558)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อชาระหนี้บัตรเครดิต และหนี้บุคคลภายนอก (28 ก.ค. 2557)
เรื่อง การสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ (19 พ.ค. 2557)
เรื่อง การประเมินค่าหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรหลาน พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก (รวมหนี้สัญญาเดิม) พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ประกันชีวิตกลุ่ม) พ.ศ.2557 (29 มี.ค. 2557)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษา พ.ศ. 2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง การให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.2554 (12 ส.ค. 2555)
เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญและงวดชำระหนี้ พ.ศ.2553 (10 ส.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]